วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการสร้างคงามปรองดอง

พ.ต.ท.เกียรติคุณ วังเพ็ชร์ สวป.สภ.ตะโหมด ร.ต.อ.ธีรเชษฐ์  พงศ์อภิศักดิ์ รอง สว.สส.ฯ  ด.ต.นอม  นวลสกุล  สายตรวจบ้านโพธิ์ ร่วมกิจกรรมดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชนในชาติด้วยมิติศาสนา จังหวัดพัทลุง  ณ วัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น